آموزش پیشرفته windows 10

140,000 تومان

Sketchup (آموزش سه بعدی سازی)

185,000 تومان

اموزش پیشرفته Windows 7

24,000 تومان

آموزش طراحی مقدماتی صفحات وب HTML

60,000 تومان

Power point

65,000 تومان